Denizcinin El KitabıFaydalı Bilgiler

Yelkenli Bir Teknenin Parçaları Ve Güverte Donanımı

Şekilde adı geçen terimlerin anlamları

Istralya : Direk cundalarından başa ve kıça inen sabit donanım. (tel halat)

Zincirlik : Teknelerin baş altında zincirin yığıldığı yer.

Çarmıh (Çarmık) : Direk cundasından ve gurcata-direk bağlantı noktalarından, tekne bordalarına inen sabit donanım. (tel halat)

Iskota : Yelkenlerın ıskota yakalarına bağlanan ve yelkene kumanda etmeye yarayan halat ve makara donanımı.

Vardavela : Yolcu veya personelin korunması için, teknelerin küpeşte veya iskelelerine bulunan ,sabit veya haraketli puntelleri birbirine bağlayan tel halat veya demir triz.

Puntel : Güverte veya tekne iskeleleri üzerine dik olarak konulan, vardavelaların bağlandığı metal veya ahşap çubuklar.

Direk : Armayı ayakta tutan,donanıma destek olan dikine ana yapı elemanı.

Cansalı : Hava tüplerinden oluşan içinde kazazedelerin uzun süre hayatlarını idame ettirebilecekleri can kurtarma aracı .

Bumba : Yelkenlerin alt yakalarını germek için kullanılan, direğe bağlanmış silindirik haraketli yapı elemanı.

Bumba Baskı Düzeneği : Yelkenlerin geniş apaz,pupa gibi seyirlerde balonlamasını engellemek için bumbayı aşağıya çeken hidrolik donanım. (pupa palangası : palanga donanımı ile kumanda edilen sistem)

Mandar : Yelkenlerin hisa edilmesi için kullanılan halat.

DAD : “ Denize Adam Düştü” emercensi durumu.

Yeke : Dümen yelpazesi başına takılan ve dümeni istenilen tarafa basmak için kullanılan metal veya ağaç kol.

Vardavela Kıçı (Pushpit) : Metal kıçüstü muhafazası.

Cansimidi : Denize adam düştü durumlarında kullanılan ,denize düşen kişiyi kurtarılana kadar su üstünde tutan ve özel işaretlerle yerini belli eden, hafif yüzer malzemelerden yapılmış can kurtarma malzemesi.

Dümen Yelpazesi (Palası) : Suya direnç göstererek teknenin dönmesini sağlayan, tekne kıçına takılmış dümen sisteminin ana parçası.

Kurtağzı : Tekneye iskeleden veya başka bir tekneden gelen halatı babaya veya koç boynuzuna yönlendirmek için kullanılan sabit parça.

Salma : Teknenın bayılmasını önlemek ve yanlamayı en aza ındırmek ıçın omurgadan su altına uzanan madenı veya ağaç levha.

Usturmaça : Teknelerin birbirleri üzerine veya iskeleye aborda olurken bordalarının zarar görmemesi için kullandıkları silindir veya balon şeklindeki, halattan veya sentetik maddelerden yapılmış malzemeler.

Küpeşte : Posta başlarını tekne boyunca birbirine bağlayan ve güverte kaplaması üstüne çıkan kuşak.

Borda : Teknenin dış tarafı, su kesiminden yukarda kalan yan kısımları.

Çapa (Demir) : Teknenin su üstünde dalga ve rüzgar etkisiyle sürüklenmemesi için kullandığı dibe tutunma malzemesi.

Vardavela Başı (Pullpit) : Metal başüstü muhafazası.

Kıstırmaç : Donanıma ait halatları içinden geçtiği ve bu halatları sabitlemekte kullanılan kilitlemeli mekanizma.

Vinç : Yelkenli teknelerde, özellıkle ıskota ve dığer halat germek ıçın kullanılan mekanık düzeneklı, el, elektrık veya hıdrolık güçle çalışan düzenek .

Heç : Güverte üzerine monte edilmiş aydınlatma ve havalandırma için kullanılan pencereler.

Güverte : Teknede kemerelerin üzerine yerleştirilmiş baştan kıça uzanan platform.

Çarmıh Landaları : Çarmıhların güverte üzerınde bağlantı yapıldığı parçalardır.

Mezarna : Güverte yıkandığı veya fırtınalı havalarda güverteyi denizler yaladığı zamanlarda tekne içine su girmemesi için havuzluk ve benzeri yerlerin etrafına çevrilmiş güverte üstünde yükselen yapı.

Can Halatı : Sert havalarda güvertede görev yapan personelin güvenliğini sağlamak için emniyet kemerlerinin takılacağı, güverte boyunca uzanan halat.

Liftin Uskuru (Liftin) : Ters yönde açılmış dişlileri olan iki çubuğa bağlı bir parçadan oluşur. Aynı yönde çevrilmesi, her iki tarafın boşunu alır veya verir. Arma ayarlarında tel halatları germek için kullanılır.

Vardasilo : Vardavelalar üzerine açılan yan tenteler, teknelerin sahile verdikleri iskelelerin vardevele puntelleri üzerine geçirilmiş teknei ismi yazılmış kumaş malzeme.

Kasara : Teknenin baş, orta ve kıç kısmında oluşan, güverteden daha yukarda kalan yapılar.

Su kesimi : Suyun bordaya temas ettiği hat.

Su çekimi (Draft) : Teknenin su kesiminden omurga veya salma en alt seviyesine kadar olan mesafe.

Iskarmoz : Küreğin bağlanması veya oturması için ay veya çubuk şeklindeki malzeme.

Çamçak : Biriken suyu toplamak ve boşaltmak için yapılmış bir cins malzeme.

Hazırlayan
TUNÇ TOKAY
Eğitmen / Uzak Yol Güverte Zabiti

tunctokay@hotmail.com

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı