HaberlerSu Altı

Bildiri Ticari Dalış Merkezleri Derneği 22 Kasım 2013

Sayın Türkiye Sualtı Federasyonu yetkilileri,
Sayın Ticari Dalış Merkezleri profesyonelleri :

Ticari Dalış Merkezleri Derneği (TDMD) olarak kuruluş amaç ve felsefemize bağlamında, spor ve sporcular ile amatör temelde iştigal etmesi gereken TSSF tarafından, bariz yetki aşımı örnekleri olan Yönetmelik ve Talimatlarıyla,
• kurumlarımıza yetki belgesi verilmesi uygulamasının devam etmesini,
• tacize varan denetlemeler, ve “disiplin kurulu” kararlarıyla sübjektif ve kanunsuz cezai uygulamalar yapılmasını,
• kendimizi ve ticari kuruluşumuzu mahkemelerde bile savunma imkânlarımızın elimizden alınmasını,
• ticari etkinliklerimizin durdurulmasını,
• orantısız uygulamalarla verilen parasal cezaları ve bunların TSSF bütçesine girdi olarak alınmasını,
• baskın konumunu haksızca kullanarak, hür ticari teşebbüslerimizin, Türkiye sularında eğitmenlik ve dalıcı etkinliklerinin kendi TSSF/CMAS tekellerinde tutulmasını,
• dünya standartlarını ve dalış pazarlarının gelişimini takip etmemiz gerektiği gerçeği hiçe sayılarak getirilen kısıtlamalarla, sektörümüzün önünü kapatarak, dalış merkezlerimizin çalışamaz konuma getirilmesini,
şiddetle kınadığımızı bir kere daha belirtiriz.
TSSF tarafından dayatılan her uygulamada olduğu gibi, sektöre saygı duyarak danışma mekanizmalarını işletmeyle başlamak yerine, “önce yönetmelik/talimat, eğer itirazlar olursa zoraki çalıştay” yöntemiyle yayımlanan 03.09.2013 tarihli son Talimat ve öncesi Yönetmeliğin, sektörümüze şu anda zarar vermeye devam etmemesi için, derhal değiştirilmesi taleplerimizi yenilesek te, Ticari Dalış Merkezlerini ilgilendiren yönetmelik ve kurumun acil olarak değişmesine yönelik çalışmalarınızın devam ettiğini, her ortamda ilan ettiğimiz gibi, bu vesileyle tekrar bildiririz.
Kazanılmış hakları geri almaya çalışan, sistem konusundaki tekelci yaklaşımını sağlık kontrolü konusuna bile taşıyan, yasakçı metniyle çalışma alanımıza müdahaleyi azami boyuta getiren söz konusu Talimat, CMAS sistemi standartlarını bile hiçe sayarak, kendi kendisini kalitesizleştirmekte ve uluslararası arenada son derece yalnızlaştırmaktadır. Bu, sektörün temsil edilemediği seçimler sonucu edinilen makamlarda sektörü idare etmeye soyunan, ticari dalış merkezleri sektöründe çalışmamış ve rekabet şartlarını yaşamamış bir yaklaşımın ürünü, “ben bilirim”cilik, yenilik değil tasfiye amaçlı bir uygulamadır.
İçi boş, ya da kes/kopyala metoduyla alelacele doldurulmuş, kabul izlenimi yaratmak üzere bol keseden hediye edilen ve şu anda bile maalesef telefon ticaretine düşmüş, sözde “uzmanlıklar” ile TSSF eğitmenlerinin önünün açılacağı savına inanmak olanaksızdır. Bu uygulamanın, alternatif uluslararası sistemlerden ülke yararına yararlanmayı reddetmekte ve onlar ile dürüst, eşit rekabetten inadına kaçmaktadır. Eğitmenlerin ve dolayısıyla ticari dalış merkezlerinin profesyonel etkinliklerine devam edebilmeleri için bu “uzmanlıkara” mecbur tutulmaları da, sizlere dayatılan sistemin zaafının, rekabet edemediğinin ve sadece zorlamalarla yaşayabileceği gerçeğinin su götürmez ispatıdır.
CMAS/TSSF eğitmen ve dalıcı brövelerinin değer ve itibarının arttırılması, derneğimiz ve temsil etme görevinde olduğu sektör mensupları tarafından ivedilikle arzulanan bir konudur. Ama yol ve yöntem bu olamaz.
Sektörde yıllardır aktif olan ve sistemleri çok iyi tanıyan profesyonellerin, bilim insanlarının bu uygulamaya yaptığı eleştiriler dışlanmamalı, ötekileştirilmemeli, mutlaka dikkate alınmalı ve yanlıştan dönülmelidir. Aksi halde, mağdur olacak sektör mensuplarının, hukuki ve beşeri olarak, direnç göstermeleri kaçınılmaz olacaktır.
Sayın TSSF başkanlığına saygılarımız ile ilettiğimiz taleplerimiz:
• Ticari Dalış Merkezlerinin, odağı amatör spor ve sporcu olan TSSF tarafından yönetilmesinden derhal vazgeçilmesi,
• Ticari Dalış Merkezlerinin özerk olmalarına önayak olacak kararlara imza atılarak, ticari sektörümüze yönelik yönetmelik maddelerinin ve bu talimatın yürürlükten kaldırılması,
• TSSF’nin saygınlığını lekeleyen bu talihsiz uygulamanın sorumlularının uyarılması, sektörümüzü bize rağmen yönetmeye çalışan kadroların istifaya davet edilmesi,
• ve ilk iş olarak Talimattaki tüm cezai maddelerin iptali, denetim, kovuşturma ve yargılama görevlerinin derhal Devletin kurumlarına bırakılmasıdır.
Sevgili Ticari Dalış Merkezi Emekçileri:
Sizlere dayatılan bu uygulamayı yakından takip etmek ve asimilasyon taktiklerini ibretle izlemek amacıyla, TDMD temsilcileri çalıştayda olacaklardır. Sektörümüzün haksızlıklardan korunması için, uyarı ve eleştiri görevimizi yapmak için çalıştayda olduğumuzu, mağduriyet durumunda da, hukuki mücadelemizi tüm gücümüzle yapacağımızı bildiririz. Derneğinizin sizin için çalıştayda olacağını bilmenizi isteriz.
Saygılarımızla,
Ticari Dalış Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı