Dalgıcın Rehberi

Divers Alert Network İlkyardım Eğitimleri

Ali Olcay Konuklu, S. Murat Egi

Divers Alert Network , DAN aynı zamanda olarak Diver’s Safety Net(Dalıcı Güvenlik Ağı) olarak da bilinir. DAN, 1980 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuş bir vakıftır. DAN, dalıcılar ve sualtı sektöründe etkinlik gösteren kuruluşlar tarafından desteklenmektedir.

DAN’ın misyonu 24 saat aktif çalışan ve herhangi bir acil durumda dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir dalıcıya uzmanlaşmış yardım sağlayan uluslararası alarm merkezlerinin işletme ve bakımını sağlamaktır.

DAN aynı zamanda dalış kazalarında tıbbi tavsiye, dalış güvenliği konusunda araştırmalar yapmak, dalıcıların bilgilerini ve sorumluluk duygularını arttırabilmek amacıyla kurslar ve seminerler düzenlemek ve gelişmekte olan ülkelerde bulunan hiperbarik tedavi merkezlerine finansal ve teknik yardım sağlamak gibi çalışmaları da vardır.

DAN, dalıcıların sağlığına ve güvenliğine kendini adamış, kâr amacı gütmeyen, araştırmaya dayalı bir organizasyondur.

DAN, üyelerin ödedikleri yıllık üyelik aidatları ve bağışlarla desteklenmektedir. Bunun karşılığında DAN üyelerine acil tıbbi sağlık yardımı, DAN eğitici yayınlarından yararlanma, Alert Diver magazinine üyelik ve dalıcının ilk ve en önemli kaza sigortasına erişim gibi birçok hizmetler sunmaktadır.

DAN’ın Vizyonu

Dan’ın vizyonu, dalıcının güvenliği, acil servisler, sağlık, araştırma ve eğitim alanlarında, üyeleri, eğitmenleri, sponsorları ve dalışı eğlence amacıyla yapmakta olan dalıcılar topluluğu ile dünya çapında en çok tanınmış ve en çok güvenilen organizasyon olmaktır. Dalış güvenlik kurumu DAN’ın 2004 itibarı ile 200.000’den fazla üyesi bulunmaktadır.

KURSLAR

D alıcılar için programlanmış ilkyardım kurslarında uzmanlaşmış olan Diver Alert Network-Europe (DAN) dalış kazalarında oksijen ile ilkyardım eğitimi dışında 2001’in sonundan itibaren ileri düzeyde oksijen ilkyardımı eğitimi, deniz yaşamı yaralanmaları, deniz canlılarının neden olduğu yaralanmalar için ilkyardım ve AED(Otomatik defibrilatör) kursları programları da vardır. DAN Oksijen ile ilkyardım kurslarında uzamanlaşmış bir kurumdur ve birçok uluslararası organizasyon tarafından tanınmış ve onaylanmıştır. DAN, uzmanlaşmış Oksijen ile ilkyardım kursları vermektedir. Bu kurslarEuropean Resuscitation Council ‘in (REC) (Avrupa Resüsitasyon Kurulu) en son yönergesine uygun olup birçok uluslarası dalış ve tıbbi organizasyonlar tarafından tanınmıştır. DAN’nın ilk yardım kursları 2 bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde katılımcılar dalış kazalarının en belirgin işaretlerini ve belirtilerini, ilkyardım ekipmanlarının nasıl ve neden kullanılacağını ve ilkyardım eipmanlarının yararlarını öğrenecekleri akademik bir bölüm bulunmaktadır. Kursun ikinci bölümü kursun en önemli bölümü olan beceri geliştirme bölümüdür. Bu bölümde öğrenciler ilkyardım ekipmanlarını en etkili biçimde kullanırken, kendilerinden tamamen emin oluncaya dek, becerilerini pratikte uygulama şansı bulurlar.

Scuba Dalışlarında Oksijen İlkyardım Kursu

Scuba dalış yaralanmaları için oksijen ilkyardım kursu, dalış kazalarının belirti ve işaretlerinin ne olduğunun daha iyi anlaşılması ve yerel acil tıbbi servislerin (112 Acil Servis) etkinleştirlmesi veya en yakın tıbbi kuruma tahliyenin düzenlemesi yapılırken acil oksijen ilkyardımı sağlamak için dalıcılara verilen temel eğitimi kapsamaktadır.

İleri Düzeyde Oksijen İlkyardım Kursu

DAN Oksijen ilkyardım kursunu son 12 ay içinde başarıyla tamamlamış kimselerin alabileceği bir eğitim programıdır. Bu kurs yerel yasa ve kurallara bağlı olarak DAN oksijen sağlayıcılarının pozitif basınçlı oksijen regülatorü (MTV 100 gibi) veya Rezerv torbası olan oksijen maskesinin (BVM) kullanması için tasarlanmıştır.

Boğulmada Oksijen İlkyardım Kursu

Bu kurs, su içinde meydana gelen boğulmalarda oksijen kullanma tekniklerini ve yerel acil servislerin (112 Acil Servis) aktive edilmesini, kazazedenin enyakın sağlık kuruluşuna gerekirse tahliye edilmesinin ğretildiği bir programdır. Bu kurs dalıcılara nasıl oksijen kullanılacağını öğreten bir kurs değildir. Dalıcıların Dan Oksijen İlkyardım Kursuna katılmaları gereklidir.

Tehlikeli Deniz Yaşamı için İlkyardım Kursu (HMLI)

Tehlikeli deniz yaşamı için ilkyardım kursu, Scuba dalıcıların ve dalıcı olmayan kişilerin tehlikeli deniz yaşamını ayırt edebilmeleri, tehlikeli deniz yaşamı yüzünden oluşabilecek olası yaralanmaları tanımaları ve bunları engelleyebilmeleri, tehlikeli deniz yaşamı yüzünden oluşan yaralanmalar için ilkyardım yapabilmeleri için düzenlenmiştir .

SCUBA Dalıcılar için Otomatik Defibrilatör Kursu (AED)

Bu kurs, dalıcılar ve yetkin dalıcı olmayanların katılabileceği ani kalp durması vakalarına müdahale edebilmeleri, yerel acil tıbbi servislerin (112 Acil Servis) etkinleştirilmesi ve en yakında bulunan uygun tıp merkezlerine ulaşımın düzenlenmesi sırasında temel yaşam destekleme tekniklerini ve otomatik defibrilatör kullanarak ilkyardım yapabilmeleri ile ilgili eğitimlerini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

REMO2 Kursu

Scuba dalış kazalarında oksijen ilkyardımı yapmak ve yeterli miktar ve süre oksijenin kazazedeye sağlanması ileri tedavide pozitif sonuç verecektir. Sınırlı miktarda olan oksijenin kazazedeye acil tibbi servis (112 Acil Servis) gelene veya kazazedeyi/kazazedeleri en yakın sağlık kuruluşuna sevk edene kadar oksijenin daha uzun süre verilmesini sağlayan bir sistemdir. Çalışma prensibi rebreather sistemi ile aynıdır.

DAN Europe Kapsamlı Eğitim Paketleri

DAN dalışa özgü birçok ilkyardım eğitim programı sunmaktadır. Bu kurslar çoğunlukla bağımsız olarak öğretildikleri için bilgi ve becerilerin tekrarlanmasına olanak verir. Dalışlarda acil durum yönetimi ve dalış kazalarında ilk müdahale kursu (diving first responder), DAN eğitmenlerinin dalıcılara DAN eğitim programlarındaki bilgi ve becerilerini önemli bir zaman tasarrufu sağlayarak eğitimden hiç bir noktada hiç birşey kaybetmeden öğretme imkanı sağlar.

Dalış acil durum yönetimi kursu oksijen, AED ve HMLI kurslarını kapsarken, dalış kazalarında ilk müdahale kurs, ileri düzeyde oksijen ile ilkyardım kursunun bilgi ve becerilerini de kapsamaktadır. CPR sertifikasına sahip olan aktif dalış eğitmenleri yukarıda bahsedilen bir veya birden fazla kurs için DAN eğitmeni olarak sertifika alabilmek amacıyla DAN Eğitmen Kursuna ( IQC) katılabilirler. IQC’den sonra kendi öğrencilerine DAN kurslarını verebilecek duruma gelirler.

Eğitim Araçları ve Kalite

DAN Europe, hem DAN eğitmenleri hem de DAN Oksijen ilkyardım sağlayıcılarına geniş yelpazeye sahip olan nitelikli, modern, eğitim materyali sunmaktadır. Tüm eğitmen ve Oksijen ilkyardım sağlayıcı kiti öğrenci ders materyali ve sertika ücretlerini kapsamaktadır ve DAN kurslarının bir parçasıdır. DANOksijen ilkyardım sağlayıcı içinde (içindekiler kurstan kursa göre değişebilir), örneğin çanta, kalem, tamamen renkli öğrenci el kitabı, uygulama tabloları , duvar sertifikası ve PVC DAN Oksijen ilkyardım yeterlilik belgesi bulunan bir DAN öğrenci kitine sahip olacaktır. Bu öğrenci kiti, öğrenciye tüm öğrenme süreci içerisinde yardım edecek ve en az altı dilde versiyonları ve çok yakında Türkçe olarak mevcuttur. Eğitmen tarafından akademik bölümde kullanılan slaytlar ve videolar tamamen gerekli olan tüm müfredatı içerecek ve daha sonra geliştirilecek olan tüm becerileri tanıtacak şekilde düzenlenmiştir.Bu slaytlar ve videolar sayesinde akademik bölüm kalitesinden hiç birşey kaybetmeden miminum düzeye indirilebilmiştir. Bu sayede öğrenciler sıkılmayıp, konuyla ilgilerini hiç bir şekilde kaybetmeyeceklerdir.

Pratik geliştirme bölümünde eğitmenler gerçekçi senaryolar kullanacaklar ve bu senaryolar Oksijen ile ilkyardım sağlarken oluşabilecek tüm olası problem ve durumları kapsayacak şekildedir. Kolaylaştırılmış senaryoların fazla güvene ve çok karmaşık durumların da öğrenciler için güven eksikliğine yol açacabilir. Bu nedenle eğitimlerde bu türden karmaşık veya çok kolay senaryolardan kaçınılmalıdır.

Ayrıca, yeterli pratik eğitimin sağlamak için eğitmen öğrenci veya öğrenci materyal oranı da maksimumda tutulmuştur. AED kursu sırasında, öğrenci eğitmen ve öğrenci AED oranı ERC bildirilerinde AED eğitim programları için belirtildiği gibi altıya birdir. Deniz yaşamı, Oksijen ve İleri Düzey Oksijen sağlama kursu sırasında üç öğrencinin bir oksijen ünitesine veya Oksijen ilkyardım kitine ve bir eğitmenin 12 ilkyardım sağlayıcısına oranı gene aynı sebepten dolayı kullanılmaktadır. Öğrenciler ilk yardım materyalleri ile kendilerinden tamamen emin hissedebilmelidirler. İlkyardım becerileri zamanla kaybedilebildiği için çoğu DAN kursunun her 24 ayda bir tekrarlanması gerekmektedir. (ERC her altı ayda yenilenmesini tavsiye etmektedir.).

2001’de başlayan yeni DAN Europe eğitim programlarıyla birlikte, DAN dalıcılara Oksijen veya AED becerilerinin ne kadar önemli olduğunu göstermek amacıyla bu konularda opsiyonel, giriş niteliğinde beceri geliştirme programını tüm kurslara dahil edildi.

Ancak nasıl dalmak da bir veya iki beceri geliştirerek yapılamıyorsa, sadece bir beceriyi yaparak oksijen ve AED ‘yi de kullanmak öğrenilemiyor. Bu konuda uzmanlaşmış eğitimin önemi anlaşılmalıdır. İnsanları sadece giriş için kullanılan bir becerinin ileri düzeydeki eğitimi gereksiz kılacağına inandırmak yanlış olur.

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı